Pedagogikk

Barnet i sentum

Barn utvikler seg som individer med egen identitet, samtidig som de blir en del av samfunnet og kulturen. Vi må derfor ha fokus både på barnet som unikt individ og som en del av ei gruppe. Vi ønsker at barna skal utvikle både god selvfølelse og god medfølelse. Barna er aktive i sin egen meningsskapende prosess, men å bli møtt, sett, hørt og tatt på alvor er avgjørende for om en føler seg verdifull. Vi ønsker at barna skal få uttrykke seg, påvirke og medvirke i sin egen hverdag.

 

Vår pedagogikk bygger på et syn hvor barnet er i sentrum. Et syn der sosial, emosjonell, fysisk og intellektuell utvikling anses som like viktige

 

Vi legger vekt på:

Øyne som ser, ører som hører

Oppmerksomhet som forstår

Handling som treffer

Læring og utvikling

Vi har et helhetlig syn på læring og utvikling. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet og det henger nært sammen med lek, oppdragelse og omsorg. I noen situasjoner er det de ansatte som styrer og tilrettelegger for aktivitetene i barnehagen, mens i andre situasjoner er det barna selv som styrer sin aktivitet, enten sammen med andre barn eller i kontakt med ansatte. Dette gir en sammenblanding av uformell og formell læring.

 

  • Vi skal møte barns undring, fantasi og lærelyst på en utfordrende og utforskende måte, slik at dette danner grunnlaget for et aktivt og utviklende læringsmiljø i barnehagen.
  • Vi skal vektlegge en anerkjennende væremåte i forhold til barns læring samt ta utgangspunkt i barnas interesser og opplevelser.
  • Vi skal legge opp til formell og uformell læring ved å veksle mellom å planlegge og å gripe dagen og nået.

Planlegging, dokumentasjon og vurdering

I barnehagen planlegger vi virksomheten for å bidra til en gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av barnehagens menneskelige og materielle ressurser. Planlegging av barnehagens fysiske utforming, organisering, innhold og prosesser gjøres med utgangspunkt i barnehagens mål. Planleggingen baseres på kunnskap om barns utvikling og læring individuelt og i gruppe, observasjon, dokumentasjon, refleksjon, systematisk vurdering og samtaler med barn og foreldre.

·         Gjennom arbeidet med barns medbestemmelse skal barna tas med på planleggingsarbeidet i barnehagen.

·         Utgangspunktet for planleggingen skal være barnas alder, behov, interesser og engasjement.

·         Det er vi som styrer planene og ikke planene som styrer oss. Det vil si at vi skal gripe dagen og de situasjonene som oppstår.

·         Barna skal få utfordringer og opplevelser ut fra alder og utviklingstrinn. De skal hele tiden ha noe å strekke seg etter.

·         Vi skal ta foreldrenes ønsker og synspunkter med oss i planleggingsarbeidet.  

Dokumentasjon

Dokumentasjon er å synliggjøre det pedagogiske arbeidet i barnehagen, både i arbeidet med barna, foreldre og ansatte. Dokumentasjon gjøres hovedsaklig for å strukturere informasjon slik at man kan vurdere hvorvidt man jobber mot og når målene man har satt seg.

Vi skal

·         dokumentere barnehagens arbeid gjennom månedsplaner, ukeplaner, temaarbeid og ukesbrev

·         fokusere på hva de ansatte i barnehagen gjør og dokumentere vårt arbeid gjennom observasjoner og praksisfortellinger..

·         dokumentere barnas opplevelser, læring og utvikling gjennom praksisfortellinger, bilder og observasjon.

Vurdering

Vurdering er å beskrive, analysere og fortolke det vi gjør og hvilke virkninger det har. Vurdering skal hjelpe de ansatte i videre arbeid og være ett redskap for endring og utvikling av barnehagen.

·         Vi skal kontinuerlig vurdere det arbeidet vi gjør.

·         Det daglige samarbeidet med foreldrene, foreldremøter, foreldresamtaler og brukerundersøkelser skal benyttes som grunnlag for vurdering.

·         Barnas opplevelser og erfaringer skal tas med for å vurdere arbeidet med barna. Innhenting av informasjon skal foregå gjennom samtaler med barna og systematisk observasjon.

·         De ansatte skal reflektere over hvordan våre holdninger, verdier og pedagogiske valg påvirker vårt daglige arbeid.

·         Hver enkelt ansatt skal ta ansvar for å delta aktivt i vurderingsarbeidet ved å observere, reflektere og diskutere egen og felles praksis med de øvrige ansatte.

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

11.03 | 11:51

Vi leier ut barnehagen til alle som ønsker det. Vi tar en leiesum som går til innkjøp av leker og annet til de barna som går hos oss.

...
17.12 | 12:02

Går det an å leie barnehagen for bursdag selv om gratulanten ikke går i barnehagen lenger? Med vennlig hilsen pappaen til Henrik Høiseth (snart 7)

...
04.12 | 07:54

Hei Margrethe

Vi låner dere gjerne den fine barnehagen vår. Det koster 500 kr i leie, og dere rydder etter dere. Vask tar vi oss av.

...
03.12 | 19:39

Hei, vi skal ha bursdagsselskap og lurte på om man kan låne/leie barnehagens lokale. Hva er i så fall betingelsene? Med vennlig hilsen Margrethe Stensson

...
Du liker denne siden