Pedagogikk

Aktiv læring - High/Scope

Metoden barnehagen har jobbet etter siden starten legger opp til observasjon av barnets interesser, hva det er opptatt av og hva det mestrer. Vi vil at barna skal gjøre personlige erfaringer og lære og samhandle. Barnet skal oppfordres til å bruke egne evner til å prøve å forstå og dra nytte av egne erfaringer, oppmuntret, støttet og veiledet av voksne. Det blir tatt utgangspunktet i hva barnet faktisk kan og dette blir forsøkt utviklet gjennom barnets egen aktivitet.

Barnet kan innenfor rammene av barnehagens arbeidsform velge sine aktiviteter og gjennomføre disse ut fra egne forutsetninger uavhengig av voksnes forventninger til resultater. Metoden legger vekt på fremme barnets selvstendige evne til å styre sine egne aktiviteter, evne til mer konsentrert atferd og evne til verbal formulering i forbindelse med sin egen aktivitet.

PLAGG
Dette gjennomfører vi i praksis gjennom PLAGG tre dager i uken. PLAGG står for planlegge-gjennomføre-gjenkalle. Intensjonen med PLAGG-sekvensen er at barnet skal velge aktivitet og lage en plan for den valgte aktiviteten. Den voksne skal oppmuntre barnet til å formidle hva det ønsker å gjøre. Barnet gjennomfører aktiviteten (det er lov å ombestemme seg) og formidler til de andre barna og den voksne hva det har gjort.

Det er mitt valg

Satsningsområdet vi har valgt, det er mitt valg, er et opplegg med tanke på å arbeide systematisk med sosial og emosjonell kompetanse. Fjorårets arbeid med dette som tema var fra personalets synspunkt svært vellykket. 

Prosjektet er delt inn i fem ulike temaer: 

1. Vi vil ha et godt miljø
2. Vi arbeider sammen
3. Vi tar beslutninger
4. Vi tar vare på kroppen vår
5. Vi tar vare på hverandre


Smågrupper

Vi velger å jobbe på tvers av avdelingene. Vi fordeler barna i tre aldergrupper to dager i uken med tema/opplegg utifra hva barna ønsker og hva de voksne vil tilføre barna. En av disse dagene er turdag. Vi drar på tur i nordmarka, går på museum, på teater, på kino og bondegårdsbesøk. Alt etter hvilket tema som er valgt for den enkelte gruppe, og da med satsningsområdet som utgangspunkt. I forhold til aldersinndelte grupper ser vi at barna danner andre grupper/knytter nye relasjoner.

Overordnet målsetning for arbeidet i smågruppene:

- bedre det sosiale samspillet
- lære å være blandt mange (ikke så mange som en hel gruppe)
- få ny kunnskap
- tilegne seg nye ferdigheter
- lære seg å ta imot beskjeder


Skolestartere:
Et fokusområde er å forberede de eldste barna på skolestart. Skolestarterne vil gjennom hele året jobbe med skoleforberedende aktiviteter. Dette i form av bokstav- og talleker, i tillegg til at vi fokuserer på det sosiale samspillet og samarbeid.
Vi ønsker at barnet skal øve på å konsentrere seg over tid, ta imot/oppfatte/utføre beskjeder og oppgaver, foreta valg, løse konflikter og jobbe selvstendig.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

20.06 | 14:26

Hva er email adressen deres

...
05.04 | 16:52

Går det an at jobbe med lavere kommunikasjons nivå, vi nattarbeidere blir vekket. Mange takk

...
05.03 | 21:48

Veldig fint om du kunne sette opp et skilt utenfor huset ditt, så vet vi hvor du bor...

...
08.02 | 14:25

Hei. Kan Dere få barnen att Ikke skrike så mye ved utevistelse då de vekker oss som arbeider natt til trots av att vi alltid har Vindur stengt.
Tusen Takk

...
Du liker denne siden